Den digitala revolutionen, möjligheternas samhälle?

Den digitala revolutionen motsvarar på sätt och vis den industriella revolutionen men den slår den industriella revolutionen i hastighet. Liknelserna är i övrigt många. Precis som den industriella revolutionen finns det starka motståndare mot den samtidigt som det finns de som menar att digitalisering är jordens räddning. Aldrig har det varit lättare att kommunicera med andra eller för att spela ditt favorit online casino med ComeOn bonus, arbeten som tidigare var personalintensiva utförs på några minuter av robotar och AI. Den digitala revolutionen har skapat ett informationssamhälle och levererar tjänster som få kunde drömma om så sent som på 1990-talet.

Digitalisering av tjänster i det offentliga rummet

Allt fler tjänster i det offentliga rummet förutsätter att personer har tillgång och kunskap om digitala tjänster samt hur de fungerar. Idag krävs digitala tjänster såsom e-legitimation för att kunna använda sig av banktjänster eller andra vardagliga tjänster. För den som inte har möjlighet att använda sig av digitala banktjänster blir livet mer komplicerat då bankkontor läggs ned och icke-digitala tjänster blir allt dyrare. Det går att konsultera läkare online och via appar på telefonen. Skattedeklarationen görs på några minuter via telefon och dator. Konsekvenserna blir därmed att många har tillgång till tjänster som andra inte har. Den digitala revolutionen är såklart positiv för majoriteten och underlättar livet för många. Det uppstår dock en digital klyfta. Kommer det alls gå att inte vara digital medborgare om 20 år?

Hur påverkar den digitala revolutionen arbetslivet?

Robotiseringen och AIs intågande inom industrin har gjort en del jobb överflödiga. Samtidigt behövs en ny typ av arbeten, programmering och underhåll av robotar och AI är de nya arbetsuppgifterna. Förskjutningen blir att de tjänster som finns kvar kräver allt högre utbildning. Människans roll i produktionen förändras och arbetsuppgifterna går från monotona, enklare arbeten till analytiska och mångfacetterade. Den digitala revolutionen transformerar arbetslivet. Över 50 procent av alla jobb som utförs idag av människor beräknas automatiseras. Det skapar helt nya möjligheter men samtidigt enorma utmaningar. Den digitala revolutionen kommer kanske kräva helt nya ekonomiska system när människorna inte behövs på samma sätt som arbetskraft.

Övervakning i en digital värld

Med den digitala revolutionen så kommer det vissa faror. Varje gång någon besöker en hemsida så sparas information om besökaren. Varje gång någon använder en digital tjänst så registreras användandet och inte minst genom sociala medier. Facebook vet troligen mer om en person än någon av personens familjemedlemmar. Facebook har också visat sig sälja personuppgifter som nyttjats av företag utan att användarna godkänt detta. När en person har sin mobil med sig går det att direkt positionera vart personen befinner sig och vart personen befunnit sig. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att övervaka och registrera människor. I en demokrati kanske det framstår som ett mindre bekymmer. Men vad händer om lagar ändras? Vad som var lagligt igår kanske blir olagligt imorgon. Den digitala revolutionen är en kraft som gör det möjligt att massövervaka och kontrollera människor utan att behöva annat än en dator och rätt programvara.

Den digitala framtiden

Den digitala revolutionen är här för att stanna och den spås gå allt snabbare. Den förändrar allt från arbete till kommunikation och rättssäkerhet. Vi har möjlighet att veta vad som händer i andra länder samtidigt som det sker. Vi kan ha kontakt med nära och kära även om de befinner sig på andra sidan jordklotet. Vi slipper köa till banken och kan snabbt boka tågbiljetter och läkarbesök digitalt. Arbetslivet och vilka yrken som kommer finnas kvar avgörs av digitaliseringens möjligheter. Samtidigt så förutsätter den digitala revolutionen att personuppgifter och människors integritet respekteras. Företagsintressen kontra möjligheten och rättigheten att vara anonym. För i en digital värld, äger människor verkligen sina egna liv och vart går gränsen? Vilken roll kommer människan alls att ha i en digital värld?