Så påverkar Brexit Sveriges position i EU

Storbritanniens stundande utträde ur Europeiska Unionen förefaller ha blivit en följetong som aldrig tar slut. Kaos i parlamentet, oroväckande rubriker i massmedia och avtal som omkullkastas i sista sekund – ja, resan hittills har minst sagt varit allt annat än smidig. Men, att Brexit kommer bli av är icke desto mindre ett faktum. Frågan är bara när, hur och på vilket sätt det kommer att påverka Sverige och Sveriges position inom EU.

Många välkomnar britternas exit ur unionen då landet i många avseenden ansetts vara bakåtsträvande och ställt sig ovilliga till djupare EU-samarbeten. Icke att förglömma är emellertid att Storbritannien samtidigt spelat en mycket viktig nyckelroll vad gäller bl.a. en öppen och generös frihandel samt gemensamma budgetfrågor. Brexit kommer de facto innebära allvarliga konsekvenser för såväl resterande medlemsländer, som Europa i stort. Och som om inte det vore nog står EU inför fler utmaningar än så, då alltmer individualistiska och kyliga vindar blåser genom Europa sedan en tid tillbaka.

Sannolikt att Sverige intar en mer framträdande roll

Storbritannien har sedan unionens bildande haft en central position, vilket också möjliggjort för det alltid så svala Sverige att ha en mer betraktande roll på bekvämt avstånd. Men i och med Brexit är Sveriges lata dagar på läktaren över. Det är viktigt att komma ihåg att Brexit inte endast är en kris för Storbritannien, utan i allra högsta grad också för Sverige och övriga medlemsländer. Man ska heller inte blunda för det faktum att allt fler kritiska röster höjts mot  EU de senaste åren, och att många runt om i Europa förväntansfullt ser Brexit som det första steget mot EU’s upplösande. Europeiska unionens dynamik står inför en stor förändring, där roller kommer att kastas om och Sverige med största sannolikhet kommer förväntas axla en tyngre mantel. 

Politiska åsikterna går isär

Sveriges vara eller icke vara inom EU har länge varit en ganska het potatis inom svensk politik. Somliga partier förespråkar fortsatt medlemskap och menar att Brexit just är Sveriges chans att steppa upp och ta mer ansvar för viktiga frågor som t.ex. frihandel, öppna gränser, en stark och gemensam säkerhetspolitik samt ett solidariskt ansvarstagande inför stora utmaningar. Motståndare anser i sin tur att EU sedan länge har spelat ut sin roll och intagit en alltmer auktoritär, överordnad och begränsande hållning än den sammansvetsande, stärkande och frigörande som framställdes som syftet från början. Framtiden är minst sagt oviss, och hur passa stora svallvågor Brexit kommer att orsaka är i nuläget svårt att sia om. 

Europa inte ensamt – en global ostadighet råder

Oroligheterna inom Europa i allmänhet och EU i synnerhet, är inte den enda snålblåsten världen erfar just nu. I öst puttrar det rejält i Ryssland som på senare tid uppvisat ett behov av att flexa de militanta musklerna extra mycket, och i USA har man sedan ett par år tillbaka en administration som skapat fler rubriker än alla föregångare tillsammans. Dessutom anser inte den Trump-ledda regeringen att en stark och sammanhållen europeisk union är särskilt viktig eller avgörande för amerikanska, transatlantiska intressen – något som naturligtvis riskerar att urholka EU’s globala status. 

Är Europa och resten av världen på väg mot en ny era? En tid då sammanhållning och solidaritet anses begränsande, snarare än stärkande? Sverige må vara litet till ytan, men vår röst väger tungt i internationella sammanhang och i och med Brexit blir våra chanser att påverka kanske större än någonsin. Vad Sverige sedan gör med dessa möjligheter är dock långt ifrån säkert. Kommer vi att kämpa för EU’s fortsatta arbete, eller kommer vi att influeras av den alltmer utbredda ensam är stark- mentaliteten?